Category: news

แก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในฟาร์มสามชนิด

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจะทบทวนข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในฟาร์มสามชนิดได้อย่างไร การตรวจสอบจะดำเนินการโดยคณะกรรมการย่อยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวานนี้แม้ว่านักเคลื่อนไหวได้แสดงความกังวลว่าความพยายามที่จะหยุดการใช้พาราควอทจะไม่เกิดขึ้นผู้ประสานงานเครือข่ายการเตือนภัยสารกำจัดศัตรูพืชไทยกล่าว

Continue reading