Category: news

เสร็จสิ้นการประมูลสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้า

BCPG ได้เสร็จสิ้นการประมูลสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งในญี่ปุ่นโครงการ Nikaho และ Nagi ไปเป็นกองทุนสาธารณูปโภคเพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ทันทีโดยทันที ประธาน บริษัท ฯ กล่าวเสริมว่าบริษัท ฯ ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งในประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำลังการผลิตรวม 27.53 เมกะวัตต์

Continue reading

แก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในฟาร์มสามชนิด

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจะทบทวนข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในฟาร์มสามชนิดได้อย่างไร การตรวจสอบจะดำเนินการโดยคณะกรรมการย่อยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวานนี้แม้ว่านักเคลื่อนไหวได้แสดงความกังวลว่าความพยายามที่จะหยุดการใช้พาราควอทจะไม่เกิดขึ้นผู้ประสานงานเครือข่ายการเตือนภัยสารกำจัดศัตรูพืชไทยกล่าว

Continue reading