เสร็จสิ้นการประมูลสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้า

BCPG ได้เสร็จสิ้นการประมูลสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งในญี่ปุ่นโครงการ Nikaho และ Nagi ไปเป็นกองทุนสาธารณูปโภคเพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ทันทีโดยทันที ประธาน บริษัท ฯ กล่าวเสริมว่าบริษัท ฯ ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งในประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำลังการผลิตรวม 27.53 เมกะวัตต์

โครงการ Nikaho (13.16 MW) และ Nagi Project (14.37 MW) ไปยังกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น “หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วรายการสินทรัพย์ดังกล่าวจะมีกระแสเงินสดไม่ต่ำกว่า 11 พันล้านเยนต่อ บริษัท ฯ หลังจากการชำระหนี้ประมาณ 7 พันล้านเยนต่อเยนจะมีเงินสดมากกว่า 4,000 พันล้านเยนต่อเงินสด ตามกลยุทธ์ของ BCPG ในการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นโดยการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดและหาวิธีที่จะได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับการเติบโตใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “นายบุญกล่าว