บทบาทที่ไม่คาดคิดของโปรตีน

บทบาทสำคัญในการตรวจหาไวรัสโดยระบบภูมิคุ้มกัน พวกเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเดินอาหารจุลินทรีย์และปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงในหนูเหล่านี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองปรากฏการณ์นักวิจัยได้ย้าย microbiota ที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับหนูปกติ ภายหลังได้มีการพัฒนาปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียที่เป็นไส้ติ่ง

ที่ปลูกถ่ายมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้นักชีววิทยายังพบว่าการปรับเปลี่ยนของ microbiota ในกระเพาะอาหารทำให้มีการซึมผ่านของลำไส้มากขึ้นซึ่งทำให้แบคทีเรียในลำไส้บางตัวสามารถโยกย้ายไปยังม้ามและต่อมน้ำหลืองและเพิ่มความรุนแรงของอาการแพ้ได้ ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่ไม่คาดคิดของโปรตีนที่เป็นตัวยับยั้งไวรัส ในการรักษาสมดุลของจุลชีววิทยาในกระเพาะอาหาร การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของไส้เดือนจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้การตอบสนองต่อภูมิแพ้รุนแรงขึ้นทำให้การวิจัยเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ในอนาคตอันใกล้ไม่ไกลเราอาจรักษากลากหรือเพิ่มการรักษาที่มีอยู่แล้วโดยการทำ microbiota หรือไม่ วิธีนี้กำลังถูกตรวจสอบเพื่อหาโรคอื่น ๆ เช่นโรคมะเร็ง